CatholicPlanet.Net discussion group  

Go Back   CatholicPlanet.Net discussion group > General > Coffee House
FAQ Members List Calendar Search Today's Posts Mark Forums Read

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1  
Old 6th May 2007, 01:58 AM
Rob Rob is offline
Member
 
Join Date: Jan 2007
Location: Sicily, Italy
Posts: 971
Default Jesus' birth - Dechtice

I thought about translating the account of Jesus' birth given by Our Lady at Dechtice (Slovakia) to seven seers. This apparition figures in Ron's list of trustworthy revelations:

http://www.avemaria.sk/dechtice/

I hope the translation is understandable enough even though english is not my first language (my english is becoming rusty but thanks to this forum I am keeping my vocabulary updated )The Birth of Lord Jesus

Christmas day 1997 was for the Dechtice children very special. On this day they could ask anything about Christmas. When the seers asked the Virgin Mary, she replied:

Maria (seer): My dear mother, how did you travel with Joseph to Bethlehem, what were your feeling?

Virgin Mary: Together with Joseph we were travelling to Bethlehem for the census, many other people were travelling too. The journey was very long. I was sitting on a donkey while saint Joseph was holding and walking next to the donkey. Joseph told me to rest, but I replied that it wasn’t necessary. My heart experienced a great joy at the birth of the Saviour. When we were entering the town of Bethlehem, we stopped in front of an inn and asked for shelter, as a man suggested us, who was travelling to Bethlehem too. The inn-lord didn’t accept us because we were poor. A man told us that there was a cave behind the town, in which we could go and no one was inside it. Together with Joseph we came to that place. We thanked God and we let everything to God’s will.


Adrianka: Mum, why were people so heartless when they knew that little Jesus had to come to the world?

They were so heartless and didn’t believe that my Son Jesus could come in misery. They expected him to be born in a rich setting. Their hearts were as stone, as yours are. You don’t believe that my Son can be born in every one of you. You don’t want to believe that my Son can be born every day. So they too gave more importance to this world than to the voice of their hearts.


Jožko: Mother, the stall in which you came was made of wood or stone?
It was made of stone. The roof was made out of wood and there was straw on the floor.

Jožko: Was there a crib or did Joseph had to make some?
It was there. In the corner.

Jožko: Where did you take the straw from?
It was there for the sheep. So the stall was full of straw all around.

Jožko: Mother, the stall had a door as well?
Yes, but only a small one.

Martin: Mother, please, how was Jesus born?
My angel! When we came to Bethlehem, no one wanted to take us in their homes and they didn’t want to let us in the inn because we were poor even tough I expected the birth of my Son. They sent us to the stall in the cave. That was my first pain in the heart. When we came in the stall, Joseph did take care of me. There was a lot of straw inside, I sat on it so I could rest. Joseph went outside to gather some wood for the fire, but first he tied the donkey. Then I felt that it was time for the birth, but I didn’t feel any pain at all. A golden light surrounded me and a great beatitude entered inside me. God was with me and near me. I begun praying. I felt the child move inside my womb. Then I don’t know how, I was holding the little Son Jesus in my hands. At that point came Joseph and we heard the songs of angels around us. The light became brighter inside the cave. The angels sung: “Glory to God in the highest and peace to people of good will!” Later came the shepherds and some inhabitants of Bethlehem. The three kings which were guided by the star to Jesus found us by a family which cared for us.

Simonka: Mother, what kind of star was the one which guided the three kings?
The star was from God. It’s light showed that Life was born, not a human life but a heavenly one. This star guided the kings to Jesus. It was given by God so that they could come to Him. The star was a proof that the King came on earth. A King born to a woman in a poor stall.

Simonka: How was Jesus when he was little?
When Jesus was little, he was very obedient. His heart was full of joy and love. Light from his heart shone around and filled every heart. He was very watchful and attentive. He was my Son and Son of the Most High. He remembered everything he learned. People liked him because he was happy and kind.
__________________
For to me, to live is Christ; and to die is gain (Phil 1:21)

Last edited by Rob : 6th May 2007 at 02:02 AM.
Reply With Quote
  #2  
Old 6th May 2007, 02:50 AM
Ron Conte Ron Conte is offline
Administrator
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 12,628
Default

This story of the birth of Jesus has the ring of truth to my ears.

Notice that the birth of Jesus was an entirely miraculous virgin birth.
This is also how Saint Bridget of Sweden and Blessed Anne Catherine
Emmerich describe it.
http://www.catholicplanet.com/virgin...Jesus-Mary.htmRon
Reply With Quote
  #3  
Old 7th May 2007, 01:29 PM
Brother Brother is offline
Administrator
 
Join Date: Apr 2007
Posts: 2,883
Default

Thanks for taking the time to translate and share it with us Roberto!

Ron and all,

Regarding the Three Kings (Wise men or Magi), what I know of them is that they were pagans, did not practice the magic arts but studied the stars, they were astronomers (not "astrologers") of the old. Is my perception of them correct?

It is also interesting what these Three Kings represent; perhaps, this foreshadowed what will take place at Jesus' second coming which is the union of the three major religions and recognize Him as the true Messiah and God?

Last edited by Brother : 7th May 2007 at 01:55 PM.
Reply With Quote
  #4  
Old 7th May 2007, 01:35 PM
js1975 js1975 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2006
Location: West Chester, PA
Posts: 919
Default

Thanks Rob, cool post. Good translation skills too.
__________________
2cor 7:1 Therefore, having these promises, most beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and of the spirit, perfecting sanctification in the fear of God.
Reply With Quote
  #5  
Old 7th May 2007, 02:14 PM
Ron Conte Ron Conte is offline
Administrator
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 12,628
Default

Regarding the Three Kings (Wise men or Magi), what I know of them is that they were pagans, did not practice the magic arts but studied the stars, they were astronomers (not "astrologers") of the old. Is my perception of them correct?

They were pagans who studied the stars; they had a belief in God, but little knowledge of Him. Blessed Emmerich describes them in detail in The Life of the Blessed Virgin Mary.

It is also interesting what these Three Kings represent; perhaps, this foreshadowed what will take place at Jesus' second coming which is the union of the three major religions and recognize Him as the true Messiah and God?

I don't know what they represent. Perhaps you are right.
Reply With Quote
  #6  
Old 7th May 2007, 03:14 PM
Rob Rob is offline
Member
 
Join Date: Jan 2007
Location: Sicily, Italy
Posts: 971
Default

I've translated this portion as well which is about some free conversations of the seers with Mary.

http://www.avemaria.sk/dechtice/

Rozhovory s Kráľovnou pomoci
(podľa voľného rozprávania vizionárov)
Niektoré myšlienky z rozhovorov vizionárov s Kráľovnou Pomoci, podľa rozprávania Martina Gavendu:
• Pri jednom zjavení v októbri 1997 mi Panna Mária povedala, aby sa ľudia nezabúdali po každej svätej omši poďakovať za ňu Pánu Ježišovi aspoň jednou vetou alebo jedným vzdychom.
• Panna Mária žiadala, aby sa vo všetkých fatimských pobožnostiach modlili za obrátenie Ruska – je to veľmi dôležitá súčasť fatimských pobožností, na ktorú sa zabúda.
• 22. novembra 1997 som sa s Pannou Máriou rozprával o problémoch, ktoré majú ľudia. Ona povedala, že ak má niekto nejaký problém, nech nevyhľadáva nikoho, ale ide pred Svätostánok a všetko predloží Ježišovi. Ľudia, častokrát aj tí, ktorým sme o problémoch dôverne rozprávali, nevydržia mlčať, mnohí zneužijú ťažkú situáciu druhých, a začnú zverejňovať tieto problémy a z toho vznikajú klebety a ohovárania. Pán Ježiš, za ktorým posiela Panna Mária s problémami, ten mlčí, nehovorí o nich, a On jediný ich najlepšie vyrieši.
• Pri zjavení 23. novembra 1997 mi Panna Mária ukázala Svätého Otca. Bol v žiare, ale zo všetkých strán na neho doliehali útoky v podobe ostrých šípov. Bolo ich veľmi veľa. Tieto útoky mierené na Svätého Otca boli odrážané plášťom Panny Márie. Je potrebné, aby sa modlitby za Svätého Otca zintenzívnili.
• Pri jednej príležitosti som sa Pannou Máriou rozprával o rodinách. Panna Mária mi hovorila, aby sme sa v prvom rade za rodiny veľa modlili. Hlavne za tie, ktoré sú rozvrátené, aby našli to, čo je im spoločné. Ale veľa rodín je rozvrátených vo svojom vnútri, no napriek tomu si vo svojej pýche myslia, že sú vzorovou rodinou. Za tých je potrebné najviac sa modliť. Panna Mária mi to tak vysvetlila, že v tých rodinách to, v čom by mali byť príkladom vlastným deťom, ako aj navonok, to tam nie je, to chýba. Panna Mária prosí, aby sme sa modlili hlavne za takéto rodiny celého sveta. Tiež mi povedala, že všetky rodiny, a najmä viacpočetné, sú požehnané. Milosti do týchto rodín prúdia ako rieka. Tie rodiny, ktoré s láskou a radosťou prijmú dieťa ako Boží dar, tým zároveň prijímajú aj veľké milosti. Tie rodiny, ktoré odvrhnú alebo nechcú dieťa, si nevedia ani predstaviť, aké dary a milosti odmietajú.
• Panna Mária nás upozorňuje, aby sme neposudzovali, pretože nikdy nemôžeme vedieť, čo sa deje v duši toho, ktorého posudzujeme. Nech všetky výhrady, ktoré máme voči druhému, vložíme do Jej Srdca, a Ona nás potom naplní pokojom a láskou.Conversations with the Queen of Peace
(from the free speeches of the visionaries)
Some thoughts taken from the seers’ conversations with the Queen of Peace, according to Martin Gavend:
• During a vision in oktober 1997 the Virgin Mary told me that people should not forget after every mass to thank Jesus for her with a sentence or at least a sigh.
• The Virgin Mary requested that in every Fatima devotion people should pray for the conversion of Russia – it’s a very important act of the Fatima devotions, which many forget.
• On the 22th november 1997 I was talking with the Virgin Mary about people’s worries. She said that if someone has a worry, he shouldn’t look for someone but should go in front of the Tabernacle and present everything to Jesus. Often people, even those to whom we trusted our worries, don’t keep silent, many take advantage of other people’s difficult situation and begin making these things know to others from which originate gossips and excuses. Jesus, to whom Our Lady sends us with worries, keeps silent, doesn’t talk about our worries and He alone solves them better.
• During the vision of 23th novembre 1997, the Virgin Mry showed me the Holy Father. He was in the light but he was attacked from every direction, these attacks looked like sharp arrows. There were a lot of them. These attacks aimed at the Holy Father were deflected by Our Lady’s mantle. It’s essential to pray more intensively for the Holy Father.
•On one occasion I was talking with the Virgin Mary about families. She told me that we should first pray much for families, especially for those which are thorn apart, so that they can find things in common. But many families are separated in their inside, and despite this they proudly think that they are a model family. These are the families to which we must pray the most. The Virgin Mary explained me that in those families, which should set examples to their children this is missing, isn’t there. She asks that we pray especially for these families around the world. She also told me that all families, mainly large ones are blessed. Graces pour down like a river in these families. Those families which accept children with joy as gift from God, they also accept a lot of grace. Those families which don’t want children,don’t even imagine what kind of gifts and graces are refusing.
• The Virgin Mary warns us that we shouldn’t judge people, because we never know what is happening in their soul. Let all reservations that we have against someone be placed in Her Heart, she will fill us with peace and love.
__________________
For to me, to live is Christ; and to die is gain (Phil 1:21)
Reply With Quote
  #7  
Old 7th May 2007, 06:19 PM
Climacus Areopagite Climacus Areopagite is offline
Member
 
Join Date: Aug 2006
Posts: 1,433
Default Three Magi

Thanks for the translation Rob! I thought I heard that the magi later became Bishops. Or was that Pontus Pilate? I cant remember
Reply With Quote
  #8  
Old 7th May 2007, 08:43 PM
Rob Rob is offline
Member
 
Join Date: Jan 2007
Location: Sicily, Italy
Posts: 971
Default

According to Emmerich two of the Magis were baptised, the other one didn't make it to formal baptism. They were quite old when the Church started to grow so it's quite unlikely for them to have ever becomed bishops, in fact they never did. Pontius Pilate didn't convert to christianity, perhaps you are referring to Longinus the centurion which according to tradition and Emmerich became a deacon.

Roberto
__________________
For to me, to live is Christ; and to die is gain (Phil 1:21)
Reply With Quote
  #9  
Old 8th May 2007, 09:28 PM
Joey Joey is offline
Member
 
Join Date: Aug 2006
Location: PA
Posts: 587
Default

Rob,
Just got to this thread today........thanks for posting it. I just love visualizing Mary in the stable sitting on the straw, waiting for baby Jesus to be born.
__________________
"Closer to You bid me, that with Your saints I may be praising Your name, forever and ever."

Joey
Reply With Quote
  #10  
Old 9th May 2007, 08:33 PM
untamed_angel
 
Posts: n/a
Default

Rob

Re the birth of Jesus. If I was to imagine it that is exactly how I would imagine it to be. Thank you so much for that Rob
Reply With Quote
Reply


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT. The time now is 11:56 AM.


Powered by vBulletin Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.